Normkreativa initiativ från varumärken

Normkreativitet i form av hållbarhet, mångfald, inkludering, normer, genus, jämställdhet, representation och verktyg för förändring. Här följer några exempel på initiativ jag tycker varumärken har tagit för att bryta normen och gå framåt på ett kreativt sätt.

Åhlens
Deras kampanj “Bryt klädmaktsordningen” som lanserades hösten 2016 där de ville inspirera människor att klä sig som de själv önskar utan att påverkas av köns-och maktnormer. Personer som frontade kampanjen var till exempel Amanda Lundeteg, Allbright, Gustaf Öhrn, VD Åhlens, JOhan Dennelind, VD, Telia och Jimmy Durmaz. Foto: Åhlens 

åhlens.jpeg

Tink / Klarna
Tink och Klarna är exempel på nytänkande ekonomiska tjänster som inte använder sig av en visuell identitet i det klassiska trygga blå som många banker och ekonomitjänster har gjort tidigare. Handelsbanken, Nordea och Nordnet bara för att nämna några. Tink och Klarna vill göra ekonomi roligare och smidigare. Ett av sätten det syns på är genom deras visuella identiteter. Båda använder sig av ett väldigt lekfullt och färgstarkt formspråk. Foto: Tink

tink.jpg

Ecoalf
Ett företag som gör kläder av plast som ligger och skräpar ner haven, de bryter mot normen att kläder måste tillverkas av till exempel bomull eller polyester. Konsekvensen blir ett renare hav och mindre utsläpp och ingen nyproduktion av kläder utan återvunnen plast. (Detta kan analyseras djupare vilket jag kommer göra i ett annat inlägg.) Foto: Ecoalf

ecoalf.jpg

Pinterest
Pinterest har omdesignat sin app så att den ska vara anpassad för personer med nedsatt syn. De har gjort det genom att ha högre kontrast på alla knappar och textfält så att det blir lättare att läsa och navigera på appen. Dessutom använder de sig av Voice over på hela skärmen så att användaren kan få allt uppläst för sig. De har i processen involverat personer med nedsatt syn men också själva testat appen genom att ha på sig glasögon som gett dem sämre syn. Foto: Pinterest

pinterest.jpeg

 

Tommy Hilfiger
Tommy Adaptive är en kollektion som vänder sig till personer med funktionsvariation som lanserades 2016. De gick de ihop med Runaway of dreams som är en icke vinstdrivande organisation grundad av Mindy Scheier, som är mamma till ett barn med muskeldystrofi. För att skapa en mer inkluderande klädkollektion för barn med funktionsvariationer. 2017 lanserade de även en kollektion för vuxna. Nu är deras mål att förse alla med funktionsvariationer med fler valmöjligheter. Till exempel använder man sig mycket av magneter på kläderna istället för knappar som kan vara besvärliga. 
Foto: Tommy Hilfiger Adaptive

tommyadaptive.jpg