Guide: Vilka jobbar med normkreativitet?

guide_vilkajobbarmednormkreativitet.jpg

Vilka jobbar med normkreativitet? Kanske behöver du hjälp med de här frågorna, förhoppningsvis kan du få en överblick här över vilka som skulle kunna hjälpa dig. Här följer en lista på olika aktörer som jobbar med normkreativitet i form av mångfald, inkludering, normer, genus, jämställdhet, representation och verktyg för förändring. Heja!

The Social Few
Nätverk
Hur de beskriver sig själva: “The social few - Swedens only Diversity Management network establishing #sustainable #growth with the power of #diversity.”

Flock Studio
Kommunikationsbyrå
Hur de beskriver sig själva: “Vi är en normkritisk kommunikationsbyrå som jobbar inkluderande och för en ärlig representation av samhället, i bild och text. Ett budskap betyder egentligen ingenting förrän rätt känsla gör oss mottagliga för innebörden. Det är först då som budskapet kan leda till insikt, handling och ett förändrat beteende.”

Omforma
Ideell förening
Hur de beskriver sig själva: “Omforma är en ideell förening som har som mål att undersöka och utveckla villkoren inom designområdet. Projektet har genomfört en studie av arbetssituationen för designer utifrån mångfalds- och jämställdhetsperspektiv och satt igång initiativ för att komma till rätta med skevheter.”

Settings
Plattform
Hur de beskriver sig själva: SETTINGS är en plattform för normkreativt kunskapsutbyte, utveckling och inspiration som strävar efter att lyfta fram och skapa verktyg för förändring. SETTINGS vill bidra till mer inkluderande ledarskap, organisationer och verksamheter. Vi arbetar med processledning, organisationsutveckling och utbildningar och vi arrangerar samtalsserier, events och producerar böcker.

Olika
Förlag
Hur de beskriver sig själva: “OLIKA arbetar på olika områden för att driva positiv förändring i frågor som rör normer, genus & mångfald. Vi vill ge människor fler möjligheter att känna igen sig så att de kan utveckla sina egna unika personligheter och vågar vara sig själva. Det utgår vi ifrån i alla våra böcker, utbildningar, och när vi hjälper företag att utveckla sina varumärken och produkter.”

Hyvää kommunikation
Kommunikationsbyrå
Hur de beskriver sig själva: "Bra kommunikation för bra saker, det är Hyvää. Om du vill stärka upp varumärket och ligga i framkant, tala med fler än de som redan nås av allt eller jobba mer strategiskt. Då ska du anlita Hyvää. Hyvää är en liten strategisk och normkreativ kommunikationsbyrå med ett stort kreativt nätverk."

Mångfaldsföretagarna
Branschorganisation
Hur de beskriver sin värdegrund: "Medlemmarna i Mångfaldsföretagarna står bakom en strukturell och intersektionell definition av begreppen mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Det innebär att vi ser hur olika maktordningar samverkar och tillsammans bidrar till människors förutsättningar och möjligheter i samhället. Våra respektive verksamheter ser möjligheten att förändra dessa samhällsstrukturer utifrån ett normkritiskt perspektiv, för att bidra till ett mer inkluderande samhälle."  Läs på deras hemsida vad som krävs för att bli medlem!


Vet du fler som jobbar med normkreativitet? Hör av dig så lägger jag till dem i listan.