Vad är normkreativitet?

insta_material-02.jpg

Normkreativitet, ett begrepp som blivit högaktuellt den senaste tiden och som börjat få allt mer (välförtjänt) plats i medierna. Däremot är det fortfarande många, inklusive mig själv, som ibland funderar över vad det betyder, och vad det kan bidra med. 

Eftersom ordet normkreativitet inte finns i Svenska Akademins Ordlista i nuläget, började jag med att undersöka vad de två sammansatta orden betyder separat. Då säger SAOL så här:

norm [når´m] substantiv ~en ~er[når´m- äv. når`m-]norm·enofta plur. (all­mänt god­tagen) regel för handlande eller tänkande ofta av social karaktär och vanligen inte ned­skrivenJFRrättesnöre1lag 1
kreativ [kre´-el.-i´v] adjektiv~tkre·at·ivsom har förmåga att komma med nya idéer och förverkliga dem

Vi kan alltså se att betydelsen av ordet norm är en regel för handlande, medan ordet kreativ står för förmågan att komma med nya idéer. Vid en sammansättning tolkar mitt subjektiva medvetande detta som att det alltså finns befintliga regler för handlande, som med kreativitet kan ifrågasättas genom nya sätt att handla och/eller agera. Trots min tolkning känns resonemanget inte solklart, och jag bestämde mig för att gräva ännu djupare i saken.

Och om vi backar bandet lite, så startade grävandet nog redan i våras, närmare bestämt vid studier i ämnet Normkreativa perspektiv på design, makt och förändring som gavs vid Linköpings universitet. Kursen beskrevs med följande ord, som faktiskt kokar samman det hela ganska bra:

“Kursen omfattar samtida perspektiv och nyckelkoncept inom det normkreativa området, relaterat till design, innefattande t.ex. intersektionalitet, normkritiska perspektiv, dekolonialism och posthumanistism. Kursen täcker underliggande föreställningar, konsekvenser för samhället i stort, och hur förändring kan åstadkommas.”

Fortfarande lite flummigt? För att ytterligare bena ut begreppet har jag även undersökt vad andra anser att normkreativitet är, och nedanför kan du läsa tre citat från hur andra beskrivit begreppet:

Olika förlag - utbildning - kommunikation
“Normkreativitet sätter fokus på görandet. Vi har alla med oss olika erfarenheter och förväntningar som påverkar vårt bemötande av andra människor. Genom att synliggöra normer – sådant som vi ofta inte tänker på, kan vi ifrågasätta och skapa en inkluderande verksamhet där fler berättelser och perspektiv får plats”
Sebastian Lönnlöv författare till HBTQ – Böcker bortom normen på BTJ Förlag, intervjuad av Björn Gadd. 
 
“Vad är normkreativitet för dig?
– Normkreativitet utgår från normkritik – att synliggöra normer genom att ifrågasätta dem. Det kreativa handlar om att inte bara kritisera det som är just nu, utan också våga göra något nytt. Att utmana normer och våga agera på andra sätt än de invanda. Vi är alltid styrda av normer men med rätt medvetenhet kan vi välja att göra lite annorlunda, så kanske det blir lite bättre.”   
Plattformen Settings
“Om normkritiska perspektiv synliggör normer och ger oss redskap att plocka isär de strukturer som begränsar oss, så utgör normkreativiteten ett förhållningssätt och metoder för att plocka upp bitarna och bygga nya, mer inkluderande möjligheter, organisationer och verksamheter.”

Börjar du få ett grepp om ordet? Förhoppningsvis har du fått en lite tydligare bild av begreppet normkreativitet, läs inlägget Normkreativa initiativ från varumärken för att få mer tydliga exempel på vad normkreativ design kan vara. 

Nyfiken på mer? Följ @normcreative på instagram, och häng med i uppdateringarna på bloggen.